The Main Guideline to Master the Accommodation Cramp

On occasions I get contacted by people with the understanding that the accommodation process and dioptrical values are “fixed” and precise; for example there are ideas that the releasing of the accommodation spasm would have to be done in a rigid way with precise timetable and dioptrical changes. On the contrary. The treatment is a fluid and flexible process. The general guidelines, mentioned many times on my website, are just applied to each individual situation.

The refraction of the eye, accommodation process and the accommodation spasm cover the whole spectrum from strong hyperopia (both latent and manifest) to high myopia (with its vision threatening complications like retinal detachment). It is unfortunate however, how poorly the professionals master the adequate determination of refraction (the fogging method).

In all situations the appropriate therapy are glasses, as strong in the plus direction as suitable for the case in hand.

On no account is the refraction surgery, nowadays so popular, the decisive method. It is a mutilation of healthy eye structures and by no means is it a lasting and stable result.

When present, the accommodation spasm of the eye is an enormous stress to the whole nervous system of an individual. As seen time and time again, releasing the accommodation spasm increases the energy levels and well being of the person enormously. It can only be imagined what it would mean for the humankind as a whole, if done widely.Niitten minuun yhteyttä otttaneiden ihmisten, jotka ovat ymmärtäneet, akkommodaatio rasituksen löysäämisen olevan dioptrioihin ja muutosnopeuteen kytkeytynyttä toimintaa, olen laatinut seuraavat ohjeet:

Päinvastoin. Hoito on sujuva ja joustava menetelmä. Useaan kertaan sivustoillani mainitut menettelyt sovelletaan juuri yksilöllisesti jokaiseen.

Refraktio,akkommodaatio ja akkommodaatiospasmi kattavat koko spektrin vahvasta hyperopiasta (sekä latentista että manifestista) suureen myopiaan (sen näköäuhkaaviin komplikaatioihin, kuten verkkokalvon irtautumiin).

On kuitenkin onnetonta miten kehnosti ammattikunta hallitsee oikean refraktion määrittämisen (fogging metodin).

Joka tilanteessa asiaankuuluva hoito ovat lasit, plussuuntaisesti niin vahvat kuin kyseisessä tapauksessa on mahdollista.

Missään tapauksessa taittovirhekirurgia, nykyään niin muodissa, ei ole ratkaiseva metodi. Se merkitsee terveitten silmien silpomista eikä ole kestävä ja pysyvä tulos.

Kun on kysymys akkommodaatiospasmista, se merkitsee tavatonta rasitusta koko hermostolle. Kuten on toistuvasti nähty, akkommodaatiospasmin laukaiseminen lisää valtavasti henkilön energiaa ja hyvinvointia. Sen suuren merkityksen kokonaiosuudessaan ihmiskunnalle voisi vain kuvitella, jos sitä tehtäisiin laajemmin.