Spasm of Accommodation

SPASM OF ACCOMMODATION

The first adequate description of an accommodation spasm (Asp) dates back to von Graefe (1856) and Liebreich (1861), in which connection the term spurious or pseudomyopia was used.

A spasm of accommodation is a fatigue cramp in an overworked ciliary muscle caused by insufficient opportunity to relax (Panacea p.88, Ermüdung und Müdigkeit, Documenta Geigy, 1967)It is fully comparable to cramps in other muscles, such as the writer’s cramp. I have even met a young male patient who had cramps in the muscles of his buttocks.

An accommodation spasm can exceed the dioptric refraction power of the eye by 25 or even 30 D

An Asp (spasm of accommodation) is usually easy to diagnose. Too often, however, it is missed, and pseudomyopia is optically corrected with minus glasses. (Duke-Elder, System of Ophthalmology, Vol.V, 1970, Kimpton, London).

One of the grossest errors an ophthalmologist can make is not mastering the pseudomyopia of a presbyope, as warned by Milder (Benjamin Milder, Melvin L Rubin: The Fine Art of PRESCRIBING GLASSES, Without Making A Spectacle of Yourself. Triad Scientific Publishers, Gainesville, Florida, 1978, s.4). This is to avoid situations such as a 47-year old patient, who has been using +1.0 reading glasses and comes to the ophthalmologist because she is no longer able to read, being told that her glasses are still adequate.

The relatively common belief that myopia will be cured in presbyopia illustrates the commonness of PsM; that is when Asp automatically begins to relax.

When dealing with the refraction error of the eye, a smart optician may be a safer choice than a less smart ophthalmologist. This should not, however, be mixed up with a visit to the ophthalmologists, as many aspects remain unexamined.

Stress is absolutely a factor provoking Asp, and stress is maintained by such as pressures of studying and rush. I am bold enough to declare that the most universal type of stress that concerns everyone is precisely accommodation strain.
Very convincing proof of this is provided by the study conducted with cadets who started at the US War Academy, West Point, in 1935 (Gmelin, Robert T. Myopia at West Point: past and present. Milit Med 1976:141: 542-543.)  This study found an almost linear increase in myopia in each year of attending the school. The earliest article paying attention to myopia dates back to 1813. (Ware,J. Observations relative to the near and distant sight of different persons. Phil.Trans.Roy.Soc., Part I:31-50, 1813. and Derby, H., Influence on the Refractions of four year College Life, 1873-1879. Trans Amer.Ophthal.Soc.,1879.)

PsM = Asp, but Asp is however not synonymous with PsM, as Asp also occurs in the range of hyperopia.
Latent hyperopia means nothing but a more or less tight contraction in the muscle of accommodation.

AKKOMMODAATIOKRAMPPI, SPASM OF ACCOMMODATION

Akkommodaatiokrampin (Asp)on ensimmäisenä riittävästi kuvannut von Graefe (1856)ja Liebreich (1861) käyttäen samalla nimitystä spurious or pseudomyopia.

Akkommodaatiokramppi on ylirasittuneen akkommodaatiolihaksen väsymyskramppi riittämättömien lepotaukojen vuoksi (Panacea s.88, Ermüdung und Müdigkeit, Documenta Geigy, 1967)Se on täysin verrattavissa muitten lihasten kramppeihin, esim. kirjoittajan kramppiin; olen jopa nähnyt nuoren miespotilaan, jonka pakarat kramppasivat.

Akkommodaatiokramppi voi nousta 25, jopa 30 D yli silmän dioptrisen taittovoiman.

Accommodaatiospasmin (Asp) diagnosointi on tavallisesti helppoa. Liian usein sitä ei kuitenkaan saada esiin ja pseudomyopia hoidetaan miinuslaseilla. (Duke-Elder, System of Ophthalmology, Vol.V, 1970, Kimpton, London).

Karkeimpia silmälääkärin virheitä on olla hallitsematta presbyoopin pseudomyopiaa; siitä varoittaa Milder´kin (Benjamin Milder, Melvin L Rubin: The Fine Art of PRESCRIBING GLASSES, Without Making A Spectacle of Yourself. Triad Scientific Publishers, Gainesville, Florida, 1978, s.4), jotta ei pääse käymään esimerkiksi niin, että kun 47-vuotias potilas, joka on käyttänyt +1.0 lukulaseja ja tulee silmälääkäriin sen vuoksi ettei enää jaksa lukea, hänelle sanotaan että nämä riittävät vielä.

Aika yleinen käsitys myopian paranemisesta presbyopiassa kertoo juuri pseudomyopian yleisyydestä; silloin Asp itsestään alkaa laueta.

Silmän taittovirhe (refraktiovirhe) asioissa fiksu optikko voi olla turvallisempi kuin vähemmän fiksu silmälääkäri: Silti ei pidä luulla käyneensä silmälääkärissä, niin moni asia jää tutkimatta.

Stressi on myös ehdoton Asp:a provosoiva tekijä ja stressiä ylläpitävät esim. opiskelupaineet ja kiire. Stresseistä kaikkia koskeva, rohkenisin sanoa, universaalein, on juuri akkommodaatiorasitus.

Erittäin vakuuttava todiste on Yhdysvaltain Sota-Akatemian, West Pointín , vuonna 1935 aloittaneilla kadeteilla tehty tutkimus (Gmelin,Robert T. Myopia at West Point:past and present. Milit Med 1976:141: 542-543.)  Siinä todettiin melkein lineaarinen myopian lisääntyminen aina vuosikurssien edetessä. Varhaisin artikkeli myopiaan kiinnitetyistä huomioista on vuodelta 1813: (Ware, J. Observations relative to the near and distant sight of different persons. Phil.Trans.Roy.Soc., Part I:31-50, 1813. ja Derby, H., Influence on the Refractions of four year College Life, 1873-1879. Trans Amer. Ophthal. Soc.,1879.)

PsM = Asp, mutta Asp ei kuitenkaan ole synonyymi pseudomyopialle, sillä Asp:ia on myös hyperopian alueella.

Piilevä, latentti hyperopia on juuri enemmän tai vähemmän kireätä supistusta akkommodaatiolihaksessa.