Preface

Professor of Pedagogy, Kari Uusikylä on Aamu TV broadcast on 22 April 2008:

You cannot create something without being sufficiently independent and bold.

”The only way to make progress in medicine is to act in different way from what textbooks and current practice recommend” (A Savage Enquiry – Who controls Childbirth; Wendy Savage, Jane Leighton. Virgo 1986)

First of all I would like to emphasize that my books are not paramedical nor alternative medicine as they have sometimes dismissively been branded, but sound science that is fully based on physiological facts.

The greatest obstacle to the message of my books getting through is its simplicity.

A GLANCE TOWARDS THE PAST

Before perusing the theme I will be dealing with, we should take a short trip back in history to realize that myopia is not about an ordinary development trend. It is unlikely that any other consequence of evolution, if this is what we can call it, has come about as fast as myopisation. We only have to remember how valuable a myopic slave was in ancient Greece, as a rare person who preserved his ability to read and do near work far longer than the majority of the population. Spectacles were only invented some 700 years ago.

PANACEA!

It was an outright stroke of genius, a heureka, to find PANACEA, or “a remedy for all ills” as the name for my book, the message of which is about plus glasses as a general remedy; in addition, the name has a lofty connection to the history of ancient Greece, as the name of the daughter of the god of medicine, Aesculapius.

Ophthalmology is a field that has during the last semicentennial made advances comparable with any achievements, but at the same time, the cornerstones of our profession have been miserably neglected. This is despite the fact that Sir Duke-Elder (1899-1978), the guru of us ophthalmologists, has already said everything essential about the central role of the eyes in our lives in the Preface of his book, The Practice of Refraction. “… of all the ailments which interfere with the smooth running of the human machine, eye-strain in one form or another is one of the most common.”

The great masses, billions of people suffer the consequences of negligence in reducing accommodation strain, and the society pays an enormous price for this negligence.

It has been my life’s work to focus on attempting to remedy this situation.

Today, the world is so completely stagnated to routine thinking that totally new viewpoints are hardly ever put forward.

Without real and genuine open-mindedness, there is no point even starting to read my website.
The many “dogmata” I will present have even to me become clear gradually, over decades.Kasvatustieteen professori Kari Uusikylä Aamu TV:ssä 2008 04 22:

Kukaan ei voi luoda mitään, ellei ole riittävän riippumaton ja rohkea.

”Lääketieteessä ainoa tapa edetä on toimia toisin kuin oppikirjat ja vanha käytäntö neuvovat” (A Savage Enquiry – Who controls Childbirth; Wendy Savage, Jane Leighton. Virgo 1986)

Kaikkein ensimmäiseksi kirjoistani on todettava, että niissä käsitellyt asiat eivät ole mitään paramedicine, vaihtoehtolääketiedettä, alternative medicine, joksi niitä pyritään vähätellen leimaamaan, vaan täysin fysiologisiin tosiasioihin perustuvaa tervettä tiedettä.

Kirjojeni viestin perillemenon suurin este on sen yksinkertaisuus.

SILMÄYS MENNEISYYTEEN

Käsittelemääni aiheeseen paneudettaessa on syytä sen verran käydä historiassa, että mistään tavanomaisesta kehityksen kulusta myopiassa ei ole kysymys. Tuskin mikään muu evoluution, jos sitä siksi voi nimittää, seuraus on tapahtunut sellaisella nopeudella kuin myopisoituminen. Meidän tarvitsee vain muistaa, kuinka arvokas antiikin Kreikassa oli likinäköinen orja harvinaisuutensa vuoksi, säilyttäessään luku-ja lähityöskentelykykynsä kauan yli valtaenemmistön.

Silmälasit keksittiin vasta n. 700 vuotta sitten.

PANACEA!

PANACEA ”a remedy for all ills or difficulties” oli suoranainen heureka kirjan nimeksi, jonka sanoma on pluslasit yleislääkkeenä, panaseana (panacea), plus, että nimellä on lisäksi ylevä (lofty) yhteys antiikin Kreikan historiaan, lääketaidon jumalan, Asclepioksen (Aesculapius) tyttärenä, Panakeiana.

Oftalmologia on ala, joka viimeisen puolivuosisadan aikana on tehnyt valtauksia, jotka kilpailevat varmaan minkä tahansa aikaansaannosten joukossa, mutta alamme peruspilarit ovat siinä sivussa jääneet surkeasti huomiotta. Siitä huolimatta, että Sir Duke-Elder (1899-1978), meidän oftalmologien gurumme, kirjansa The Practice of Refraction esipuheessa (Preface), itse asiassa on oikeastaan jo sanonut kaiken oleellisen silmien keskeisestä asemasta elämällemme. ”…kaikissa niissä vaivoissa, jotka ovat yhteydessä elimistömme hyvinvointiin, silmien rasitus on muodossa tai toisessa yleisin.”

Massat, miljardit kärsivät niistä laiminlyönneistä, mitä akkommodaatiorasituksen keventämisen puuttuminen on tuonut mukanaan ja laiminlyönnit tulevat yhteiskunnalle suunnattoman kalliiksi.

Elämäntyönäni olen paneutunut yritykseen tämän tilanteen korjaamiseksi.

Maailma on jo niin valmiiksi läpiajateltua, että täysin uusia katsantokantoja ei juuri esitetä.

Ilman todellista, vilpitöntä ennakkoluulotonta asennetta on turha edes lukea sivustoani.

Lukemattomat ‘dogmit’, joita esitän, ovat itsellenikin kristallisoituneet vähitellen, vuosikymmenien kuluessa.