Oliver Sacks’ reply to my book PANACEA

”Altho´ I am no ophthalmologist, I enjoyed and understood much of it, and was especially interested by the reference to migraine. I think that it indeed signifies ”a chaos in the autonomic system”, as you put it,…
Oliver Sacks, M.D., New York.Minua eniten sykähdyttänyt palaute, joka osoittaa, että kirjoittaja on omaksunut yhden keskeisimmistä dogmeistani: ”Altho´ I am no ophthalmologist, I enjoyed and understood much of it, and was especially interested by the reference to migraine. I think that it indeed signifies ”a chaos in the autonomic system”, as you put it,… Oliver Sacks, M.D., New York. (Vaikkakaan en ole silmälääkäri, nautin ja ymmärsin siitä paljon, ja olin erikoisen kiinnostunut yhteydestä migreeniin. Luulen, että se todellakin merkitsee ”kaaosta autonomisessa systeemissä”, kuten te sen esitätte,…”)