Myopia

MYOPIA (nearsightedness)

MYOPISATION

What else would myopia be than emmetropization, which has ended up exceeding the zero point provoked by long-term accommodation!

Life tends to make us tense, this is something we all know; but relaxing and keeping it in check is much more difficult. It requires conscious resistance and guidance. Tragically, in today’s society near work begins at an early age, with children under the school age, not the least with various types of games and more than anything with the computer. The emmetropization begins early, and the slide towards the minus side even earlier. It is usual for increasingly young children to complain of the deterioration of distant vision, requesting minus glasses of their ophthalmologist.

fig A

a) A real, axial myopia (elongation of the axis of the eye).

fig B

b) A pseudomyopic eye. The situation in a spasm of accommodation: the lens of an emmetropic
or hypermetropic eye fixed in its swollen state, in a spasm of accommodation (provoked by close work);
the eye still has additional power of accommodation. Light rays coming from infinity (broken line)
are refracted to a point in front of the retina. Correction with minus lenses leads to a vicious circle of myopia.

fig C

c) In order to control the situation and release the spasm of accommodation
the need for accommodation is suppressed by placing a plus lens in front of the eye.
To begin with the reading distance will drop, but will lengthen again as the spasm is
released. At the same time, distant vision without glasses begins to improve.

MYOPIA (likinäköisyys)

Myopisoituminen

Mitä myopia muuta on kuin emmetropisaation ajautumista (be driven; ruots. driva) yli nollapisteen, akkommodoinnin provosoimana.

Elämä kiristää meitä, sen me kaikki tiedämme; mutta sen löysääminen ja kurissa pitäminen on monin verroin työläämpää. Se vaatii tietoista vastaan panemista ja ohjausta. Traagista on, että nyky-yhteiskunnassa lähityöskentely alkaa jo varhain, alle kouluiässä, ei vähiten kaikenlaisten pelien, ja ennen kaikkea tietokoneen parissa. Emmetropisoitumisiän varheneminen ja miinuspuolelle liukuminen tapahtuu yhä aikaisemmin. Tavallista on, että yhä nuoremmat lapset valittavat kaukonäön huononemista ja tulevat silmälääkäriin miinuslaseja pyytämään.

fig A

a) Todellinen, aksiaalinen myopia (silmämunan aksiaalinen pidentyminen).

fig B

b) Pseudomyooppinen silmä, tilanne akkommodaatiokrampissa:
Emmetrooppisen tai hyperooppisen silmän mykiö, lähityön provosoiman akkommodaatiokrampin aiheuttamaan paksuuntuneeseen tilanteeseen jääneenä omaa vielä voimaa lisäakkommodointiin. Äärettömyydestä tulevat valonsäteet (katkoviiva) taittuvat verkkokalvon edessä olevaan pisteeseen.
Tilanteen korjaaminen miinuslaseilla johtaa myopian noidankehään.

fig C

c) Tilanteen kontrolloimiseksi ja akkommodaatiokrampin laukaisemiseksi akkommodoinnin tarve
vaimennetaan asettamalla silmän eteen pluslasi. Aluksi lukuetäisyys lyhenee, mutta pitenee
jälleen, kun kramppi laukeaa. Samanaikaisesti, näkö kauas laseitta alkaa parantua.