Migraine

MIGRAINE

Migraine is one of the main themes of my books. Migraine is a chaos in the autonomic nervous system. As positive accommodation irritates the parasympathetic and negative accommodation the sympathetic nervous system, the disruption in the balance of these functions results in a chaos which extremely frequently is the fundamental cause of migraine.

In an article, Friedman mentions that ophthalmologists have found correction of refractive error to result in considerable improvement in 90% of migraine patients treated.(Friedman AP: Treatment of migraine. N Engl J Med 1954:250;600-2).
It is a good idea to remember in this connection that a migraine is not always associated with a headache. And on the other hand, reckless and continuous consumption of analgesics may fuel a chronic headache or migraine.

I have discussed migraine in such great detail in my books that I will not repeat it all here. I would also like to remind my readers of the fact that migraines and epileptic fits have a lot in common, and this is why we should think of minimizing the accommodation stress in epilepsy patients as well. An epileptic fit often occurs e.g. when the patient is watching television.

MIGREENI

Migreeni on kirjojeni yksi pääteemoista. Migreeni on kaaos (chaos) autonomisessa hermostossa. Kun positiivinen akkommodaatio ärsyttää parasympaattista ja negatiivinen akkommodaatio sympaattista hermostoa, niin näitten toimintojen tasapainon häiriintyminen johtaa kaaokseen, joka erittäin usein on migreenin perimmäinen syy.

Eräässä artikkelissa Friedman mainitsee, että silmälääkärit ovat havainneet refraktiovirheen korjaamisen saaneen aikaan huomattavaa parannusta 90%:ssa migreenipotilata (Friedman AP<. Treatment of migraine. N Engl J Med 1954:250;600-2).

Hyvä on tässä yhteydessä muistaa, että migreeniä voi olla myös ilman päänsärkyä. Ja toisaalta, tolkuton ja jatkuva särkylääkkeiden syöminen voi ylläpitää kroonista päänsärkyä tai migreeniä.

Migreeniä on kirjoissani käsitelty niin seikkaperäisesti, etten käy sitä kertaamaan.
Haluan myös muistuttaa, miten paljon yhteistä ja sukulaisuutta on migreeni- ja epilepsiakohtauksilla, joten akkommodaatiorasitus on epileptikoillakin muistettava minimoida. Usein epilepsiakohtaus tule esim televisiota katsoessa.