Hyperopia

HYPEROPIA (farsightedness)

Majority of human beings are born hyperopic by approx. 2.5 dioptres, meaning that the eyeball is too short.  In a manner of speaking, the eye is defective, but this involves a certain purpose of the nature. If our eyes were myopic from the beginning, we could not manage such tasks as hunting, (as the lens is incapable of reducing its refractive power from its original thickness), which was vitally important at a time.

fig A

a) A hypermetropic eye: parallel rays of light come to focus behind the retina

fig B
b) A hypermetropic eye: parallel rays of light are brought to a focus
upon the retina by increasing the refractivity by accommodation.

fig C

c) Rays of light coming from near demand the lens to become even thicker .

Without the effort of the accommodation muscle, not even a hyperopic eye could see accurately to the distance. Correcting this deficiency through accommodation results in a great stumbling block, as vision experienced as normal hides latent hyperopia. This latent hyperopia often remains uncorrected and the patient without treatment. We must remember that a young, healthy person does not generally suffer from headaches without a reason, and headaches often are the cause of visiting an ophthalmologist!

Prerequisites for revealing latent hyperopia often is great strain of strong hyperopic eye in focussed seeing or a weakened general condition (illness, menstruation). As we age, our ability to accommodate will deteriorate, resulting in the need for reading glasses in the middle age (40 ± 5 years). I have often been concerned to see a pile of books on a patient’s bedside table, but no sign of glasses! “Forgetting” to take your reading glasses off is a good sign of the need for plus glasses for distance!

In this connection, we absolutely must also mention as causes for hyperopia being latent, the clinically central importance of glaucoma medicines, which constrict the pupil, first and foremost the universally used pilocarpine, a circumstance that to my notice has not been highlighted anywhere else (Tetralogia p. 144, Panacea 367-8). The vision sharpened by the small pinhole sized pupil so spoils the patient that he resists all need for glasses (“….for a small pupil a large error is necessary to produce a given amount of blur.”, Toates:Vision Res. 1970:10:1069-76.), and yet it is precisely the relief of plus glasses that would alleviate his problem, or the increased intraocular pressure. I would urge those who wish to gain insights in this and make it a permanent asset for themselves to read the relevant paragraphs in my books.

HYPEROPIA (kaukotaitteisuus)

Suurin osa ihmislapsista syntyy n. 2,5 dioptriaa kaukotaitteisina, hyperooppeina, jolloin silmämuna on liian lyhyt. Silmä on tavallaan epätäydellinen, mutta siihen sisältyy tietty luonnon tarkoituksenmukaisuus. Jos silmä alun perin olisi likitaittoinen, ei ihminen voisi selviytyä esim. metsästyksestä, aikoinaan tärkeästä elinehdosta (koska mykiö ei kykene vähentämään taittovoimaansa alkuperäisestä paksuudestaan).

fig A

a) Hyperopinen “liian lyhyt” silmä.

fig B

b) Akkommodaatiota tarvitaan jo kauas katsomiseen,
mykiön on lisättävä paksuutta ja
 runsaasti enemmän lähityöhön (ks. alla).

fig C

c)  läheltä tulevien säteitten taittuminen verkkokalvolle vaatii mykiön lisäpaksuuntumista

Hyperooppinen silmäkään ei koskaan, ilman mukauttajalihaksen työtä (akkomodaatiota), voi nähdä tarkasti edes kauas. Tämän puutteen korjaaminen akkommodoimalla, johtaa suureen kompastuskiveen, koska normaaliksi koettu näkö peittää alleen piilevää hyperopiaa. Tämä piilevä hyperopia jää korjaamatta ja potilas hoitamatta. On muistettava, että ilman syytä nuoren, terveen ihmisen päätä ei yleensä särje, mikä usein on silmälääkäriin tulon syy!

Vaaditaan monesti suuri kaukotaitteisuus, suuri tarkan näkemisen rasitus tai heikentynyt yleiskunto (sairaus, kuukautiset), jotta piilevä kaukotaitteisuus paljastuu. Iän myötä akkommodointikyky heikkenee, mikä johtaa lukulasien tarpeeseen keski-iässä (40 ± 5 vuotta). Olen usein huolestuneena katsellut kirjapinoa potilaan yöpöydällä, kun silmälaseja ei ole näkösälläkään! Päälle ”unohtuneet” lukulasit on hyvä merkki plus-kaukolasien tarpeesta!

Hyperopian peittymisen syynä on tässä yhteydessä ehdottomasti otettava esille myös, kliinisesti keskeisen tärkeät, mustuaista, pupillaa, supistavat glaukoomalääkkeet, ensisijaisesti niin yleisesti käytetty pilokarpiini, mitä seikkaa en ole huomannut missään muualla korostettavan (Tetralogia s.144, Panacea 367-8). Pienen, usein melkein pinhole´n (nuppineulanreikä) kokoisen mustuaisen terävöittämä näkö hemmottelee potilaan niin, että hän vastustaa kaikkea lasintarvetta (…pieni pupilli vaatii suuren virheen aiheuttamaan tietyn määrän sumennusta.” Toates:Vision Res. 1970;10:1069-76.), ja kuitenkin juuri pluskevennys olisi se, joka toisi lievitystä hänen pulmaansa, kohonneeseen silmänpaineeseen. Joka haluaa tämän asian ymmärtää pysyväksi pääomakseen, kehotan lukemaan kyseiset kohdat kirjoistani.