Fogging Method

THE FOGGING METHOD

The cornerstone for the work of an ophthalmologist and optometrist is in-depth knowledge and understanding of the accommodation event. Revealing latent hyperopia as well as pseudomyopia will always be the yardstick for the quality of work of these professionals.

A prerequisite for being successful is mastering the fogging method, which is the aim of my books Tetralogia and Panacea. The fogging method has been known and also used through the ages, but in such an ineffective form.

I have developed this method further into a ”polyphasic fogging method”, which will not let the examiner down. If one trick will not work, e.g. the relaxation will not progress, we must resort to another, as there are innumerable variations. Each one of the different methods is accurately described, and no detail is unnecessary. This is something you have to just believe and accept, if you wish to achieve mastery. Experience will then bring so much illumination to the matter, that over the years the examination will become less cumbersome.

Those interested in my method can read all about it in my works. I will only mention a few central issues:
One must understand that with fogging, one aims at voluntary, knowing prevention of the phase of adjustment, thus also preventing the exact focussing which provokes the spasm of accommodation. In this, 1-2-3 dioptres will be no help, and the fogging needs to be strong enough to, for a start, make the distinguishing of even the biggest details impossible. There is no upper limit for the dioptres! One should also all the time ensure that the patients blinks as little as possible, as blinking also maintains accommodation tension. You often see the stream of tears starting just at the end of the blinking, and this is when the relaxation of accommodation takes place. I here refer to a patient description in Feedback for visits to me.

The examination is always started binocularly, with both eyes fogged and the patient not being allowed even to glance at the vision acuity test chart in beforehand. At the end you can test the acuity separately for both eyes, which the patient usually always is interested in, with whatsoever glasses, but this will not be the basis for any prescription for glasses.

We must remember that continuing merely with fogging may result in the opposite effect; stretching or relaxing of a smooth muscle as such provokes a contractions (Guyton. Textbook of Medical Physiology, 1964, s.256.W.B. Saunders Company. Philadelphia and London) This is why the “unsuspecting, virgin” answers at the beginning are important in the fogging method.

Confirmation test or flipper test

One of the most efficient ways of getting results with fogging is the confirmation test, the name of the instrument below.

flipper

I have several of these as ± 0,25, ± 0.5, ± 0,75, ± 2,0(which enables fogging of 4 dioptres instantly),
and also custom made flipper cylinders ±0.5 as a direct and on the other side ±0.25 as an indirect cylinder.

flipper-2

As much as I have advised my colleagues to purchase them, only few have done it.

In general when prescribing glasses, we should not strive for excessive acuity (which the whole world of optic business is toting in the advertising), as this is precisely what will destroy the whole treatment. The patient usually finds relief for hisailments not in focussing his vision but in alleviating the accommodation strain. This is almost another dogma. Vision acuity of 1.0 is therapeutically adequate. The best is the enemy of the good, even in this case.

The fogging method is also known by another name: CYCLODAMIA.

This is a non-cycloplegic (binocular) method of refraction employing a fogging technique for relaxing accommodation, especially one based on an excessive amount of convex sphere and not drugs inhibiting accommodation. This is how we can determine acuity reduction gradients, from which the refractive error can be estimated by extrapolation. In other words, this is the conventional fogging method under a different name.

SUMUTUSMENETELMÄ, FOGGING METHOD

Silmälääkärin ja optometristin työn kulmakivi on akkommodaatiotapahtuman syvällinen tunteminen ja sen hallitseminen. Piilevän kaukotaitteisuuden, hyperopian, samoin kuin pseudomyopian paljastaminen tulee aina olemaan näitten ammatti-ihmisten työn laadun mitta.

Siinä onnistuminen vaatii sumutustutkimuksen hallitsemista, mihin kirjani Tetralogia ja Panacea tähtäävät. Sumutustutkimus on tunnettu kautta aikojen ja myös käytetty, mutta niin peräti vähätehoisessa muodossa.

Olen edelleen kehittänyt menetelmää monivaiheiseksi,”polyphasic fogging method”, joka ei jätä tutkijaa pulaan. Jos yksi konsti ei tehoa eli että laukeaminen ei edisty, on vaihdettava toiseen, joita muunnelmia on lukematon määrä. Jokainen eri menettelytapa on tarkoin kuvattu eikä yksikään detalji ole turha. Se on vain uskottava ja hyväksyttävä, jos mieli saavuttaa mestaruus. Kokemus tuo sitten niin paljon valaistusta asiaan, että tutkimista vuosien varrella pääsee myös keventämään.

Menetelmästä kiinnostunut voi kaiken lukea kirjoistani. Mainitsen vain muutaman keskeisen asian:

On ymmärrettävä, että sumuttamisella tähdätään tarkennuksen, fokusoinnin estämiseen, koska se provosoi akkommodointia. Siinä eivät mitkään 1-2-3 dioptriaa riitä, vaan sumutusta on oltava niin vahvasti, että aluksi kaikkinainen, karkeampienkin yksityiskohtien erottaminen on mahdotonta. Dioptrioissa ei ole ylärajaa! On myös vahdittava koko ajan, että potilas räpyttelee mahdollisimman vähän, koska myös räpytys ylläpitää akkommodaatiokireyttä. Usein näkee, että juuri räpytyksen pysähdyttyä alkaa kyynelvirta ja tapahtuu akkommodaation laukeaminen. Tässä kohdassa viittaan potilaan kuvaukseen Palautteissa, käynnistä luonani.

Tutkimus aloitetaan AINA BINOKULAARISENA, molemmat silmät sumutettuina eikä potilaan sallita vilkaistakaan näkötaulua ennen sitä. Lopuksi voi kummankin silmän näkötarkkuuden, josta potilas yleensä aina on kiinnostunut, todeta millä lasilla hyvänsä, mutta se ei ole mikään lasireseptin perusta.

On muistettava, että liian pitkitetty, yksipuolinen sumutus voi aiheuttaa päinvastaisen vaikutuksen; sileän lihaksen venyttäminen, relaksoiminen, on sinänsä provokaatio supistukseen (Guyton. Textbook of Medical Physiology, 1964, s.256.W.B. Saunders Company. Philadelphia and London) Sumutusmetodia käytettäessä juuri alun ”pahaa aavistamattomat” vastaukset ovat siksi tärkeitä.

Laseja määrättäessä ei yleensäkään pitäisi pyrkiä mihinkään huipputarkkuuksiin (jota koko optinen liikemaailma reklaameissaan toitottaa), koska juuri se romuttaa koko hoidon. Potilas harvoin saa apua vaivoihinsa näköä tarkentamalla, sen sijaan akkommodaatiota keventämällä. Jälleen melkein dogmi.Visus 1.0 on hoidollisesti riittävä. Paras on hyvän vihollinen tässäkin.

Sumutusmenetelmä on tunnettu toisellakin nimellä: CYCLODAMIA

Se on binokulaarinen refraktionmääritysmenetelmä, jossa ei käytetä akkommodaatiota lamauttavia lääkeaineita vaan vahvoja pluslinssejä. Näin saadaan määritetyksi näöntarkkuuden asteittainen väheneminen, josta ekstrapoloimalla voidaan saada määritettyä taittovirhe. Siis täysin tavanomainen sumutusmetodi, vain nimi on toinen.

Confirmation test eli flipper- (pyöräytys-) testi

Yksi tehokkaimmista tavoista saavuttaa tuloksia sumuttamalla on confirmation test, alla olevan instrumentin nimi.

flipper

Minulla on näitä useina eri vahvuuksina: +-0.25, +-0.5, +.075,+-2.0 (joka mahdollistaa 4 dioptrian sumutuksen silmänräpäyksessä)

ja lisäksi tilauksesta tehtynä flipper sylinteriyhdistelmä, cyl +-0.5 direktinä ja cyl +-0.25 indirektinä.

flipper-2

Niin paljon kuin olen neuvonut kollegoitani hankkimaan näitä (suurena työn helpottajana), vain ani harva on neuvoa noudattanut.