Emmetropization

EMMETROPIZATION (process attempting to reach normal refraction of the eye)

The development of inborn hyperopia results in emmetropization, the struggle of the eye towards normal refraction of ± 0, which usually takes place by the age of 6 -7 years.

The primus motor in this development is accommodation, which stretches the eyeball by the movements of m. ciliaris (the fibres reaching far inside the eyeball). An excellent illustration of this mechanism is given by Norman L Adel in his work (Electromyographic and entoptic studies suggesting a theory of the ciliary muscle in accommodation for near and its influence on the development of myopia. Am J Optom 1966;43:27.). In this work, he describes how the “stellated” muscle fibres, which resemble narrowing and widening diamond shapes, stretch the surface layers of the eyeball. The still elastic eyeball of a young person is essential in this development. This leads to the axial lengthening of the eyeball, or myopia.

Only a great enough inborn hyperopia is able to save the emmetropization of gliding over the zero pont, to the minus side!

How often we hear even professionals talk about emmetropes, supposedly people with normal refraction, when in fact a real emmetrope is a great rarity!EMMETROPISAATIO (prosessi, joka pyrkii saavuttamaan silmän normaalitaittoisuuden)

Synnynnäinen hyperopia johtaa kehityksessä tapahtuvaan emmetropisaatioon, silmän pyrkimykseen normaalitaittoiseksi, joka tavallisesti tapahtuu 6 – 7 vuotiaaksi tullessa.

Tässä kehityksessä primus moottorina toimii akkommodaatio, joka m. ciliariksen, (jonka säikeet ulottuvat pitkälle silmämunan sisäpinnalle) liikkeillä venyttää silmämunaa. Tätä mekanismia valottaa oivallisesti Norman L Adelin työ (Electromyographic and entoptic studies suggesting a theory of the ciliary muscle in accommodation for near and its influence on the development of myopia. Am J Optom 1966;43:27.). Siinä hän kuvaa, miten m. ciliariksen “stellated” lihassäikeet ikään kuin kaventuvien ja levenevien vinoneliöitten tavoin venyttävät silmämunan pintakerroksia. Tässä kehityksessä oleellista on nuoren ihmisen vielä elastinen silmämuna. Tämä johtaa silmämunan aksiaaliseen pidentymiseen eli myopiaan.

Vain riittävän suuriasteinen synnynnäinen hyperopia kykenee pelastamaan emmotropisaation liukumasta yli nollapisteen, miinus puolelle!

Miten paljon kuulee ammatti-ihmistenkin puhuvan emmetroopeista, muka normaalitaittoisista ihmisistä, mutta todella emmetrooppi on suuri harvinaisuus!