Complications of Myopia

COMPLICATIONS OF MYOPIA

All I have discussed above would not be so startling, if myopia did cause not only plenty of clinical suffering but also evil that cannot be reversed. How many people could not work in their dream profession because they were myopic. How many eyes were blinded by detachment of the retina (ablatio retinae) caused by the stretching of the eyeball, even in very young people! In these cases, too, operative results have improved over the years, but the losses are still great. Myopia makes you vulnerable to degeneration of the retina, and many people have had they eyesight affected by this problem. Vitreous degeneration and glaucoma due to myopia are also common.

MYOPIAN KOMPLIKAATIOT

Kaikki edellä käsitelty ei olisi niin pysäyttävää, ellei myopia runsaan kliinisen kärsimyksen ohella, saisi niin paljon, ei autettavissa olevaa pahaa aikaan. Kuinka moni ammattiunelma on likinäköisyyden vuoksi jäänyt toteutumatta. Kuinka paljon on, silmämunan venymisestä johtuvien, verkkokalvon irtautumien (ablatio retinae) sokeuttamia silmiä, jo hyvin nuorillakin! Niissäkin operatiiviset tulokset ovat vuosien mittaan parantuneet, mutta menetyksiä on yhä. Likinäköisyys altistaa verkkokalvon rappeutumille ja niitten huonontamia näkökykyjä on paljon. Myös likinäköisyydestä johtuvat lasiaismuutokset ja viherkaihi (glaukooma) ovat tavallisia.