Articles and TV programs

Akuutti – TV program (link)

Some key messages selected from the TV programme “Kaisu Viikari, Akuutti
2004” broadcast on 14 September 2004:

PLUS GLASSES HELP GET RID OF MYOPIA?

In animal tests, American scientists have been able to halt the development
of myopia by using plus glasses (in hens).

It was further shown in animal tests that minus glasses can induce myopia.

This idea is not new as such. The Finnish ophthalmologist Kaisu Viikari has
been speaking for this cause for over 30 years already. This was stated by
Professors Leila Laatikainen and Timo Tervo in Duodecim magazine.

As a playful comment, Kaisu Viikari notes that this damaging trend could be
prevented if children were born with plus glasses on their noses.

Accurate close work results in a cramp in the accommodation muscle.

As other consequences of accommodation strain have been cited such symptoms
as migraine, aching shoulders and fatigue.

Pseudo-myopes can see well with their minus glasses for some time.

This is not about an alternative treatment but a physiological phenomenon
fully in keeping with orthodox medicine.

This sphere of work is part of preventive medicine, which is known to be the
most difficult form of the field.

Suomen Kuvalehti 25th of April, 1974:

(download pdf 2.3 MB 8 pages)

Suomen Kuvalehti

Turun Sanomat June 13th 1973:

(download pdf 2.9 MB 1 page)

When journalist Vieno Räty from Turun Sanomat interviewed me in May 1973 about Tetralogia, she said that reading the book all the time had made her think about Jonathan Livingston Seagull. I immediately got hold of this book, and I have collected here a number of thoughts that describe the struggle needed for my thoughts to break through, too.

Most gulls don’t bother to learn more than the simplest facts of flight.

I don’t mind being bone and feathers, Mum. … I just want to know.

Of course, it is impossible to love hatred and meanness.

ts

You just have to go on looking for yourself.

I want to share with others what I have found out myself.

When they hear about it, Jonathan thought, my revolutionary achievement, they will be wild with joy. How much more there now is to living … there’s reason to live.

Akuutti – TV ohjelma (linkki):

TV-ohjelmasta 14.9.2004,  “Kaisu Vikari, Akuutti 2004” poimittuja,
muutamia oleellisimpia viestejä:

LIKINÄÖSTÄ  EROON  PLUSLASEILLA?

Amerikkalaiset ovat eläinkokeissa (kanoilla) pystyneet pysäyttämään
likinäköisyyden käyttämällä pluslaseja.

Toisaalta, eläinkokeissa on pystytty miinuslaseilla aiheuttamaan
likinäköisyyttä.

Ajatus ei sinänsä ole uusi. Suomalainen silmälääköäri Kaisu Viikari on
puhunut sen asian puolesta jo yli 30 vuotta. Tämän ovat todenneet
profesorit Leila Laatikainen ja Timo Tervo, Duodecimissa.

Leikillisenä toteamuksena Kaisu Viikari heittää, että tämä vahingollinen
suuntaus olisi estettävissä sillä, että ihmislapset syntyisivät
pluslasit päässä.

Tarkka lähityö saa mukauttajalihaksen kramppiin.

Mainittuna on myös akkommodaatiorasituksen seuraamuksista mm. migreeni,
hartiasärky ja väsymys.

Valelikinäköiset näkevät miinuksillaan aikansa hyvin.

Kysymys ei ole mistään vaihtoehtoisesta hoidosta, vaan täysin
koululääketiteen mukaisesta fysiologiasta.

Koko tämä työhän on preventiikan, ennaltaekäisyn kenttää ja sehän on
lääketieteen vaikein muoto.

Suomen Kuvalehti 25.4.1974 :

(lataa pdf 2.3 MB 8 sivua)

Suomen Kuvalehti

Turun Sanomat 13.6.1973 :

(lataa pdf 2.9 MB 1 sivu)

Kun toimittaja Vieno Räty Turun Sanomista keväällä 1973 haastatteli minua Tetralogiasta, hän kertoi, erttä hänellä sitä lukiessa koko ajan oli mielessä Lokki Joonatan, ja olen koonnut tähän muutamia ajatuksia, jotka ovat tuttuja ponnistuksista omien ajatusteni läpiviemisessä.

Useimmat lokit eivät viitsi opetella lennosta muuta kuin sen alkeet.

Minä en välitä, vaikka olisinkin pelkkää luuta ja höyhentä.

Tämä tällainen tuntuu kovin tarkoituksettomalta.

Joonatan tunsi elävänsä.

Kun ne kuulevat asiasta, Joonatan ajatteli, minun käänteentekevästä saavutuksestani, ne ovat villeinä ilosta. Kuinka paljon enmmän elämässä nyt onkaan sisältöä! Meidän ei tarvitse enää yksitoikkoisesti lentää raahustaa – elämässä on tarkoitusta.

-ilmeisesti lauma  oli ollut jo jonkin aikaa koossa.

Haluan vain jakaa toisten kanssa sen, mitä olen saanut selville,..

– Lokki Joonatan Livingston, asetu seisomaan häpeäpiiriin lookkitovereittesi nähtäväksi! sanoi lauman vanhin.

Joonatanista tuntui kuin sitä olisi lyöty halolla päähän— Entä käänteentekevä saavutus ? Ne eivät ymmärrä. Ne ovat väärässä, väärässä!

…häikäilemättömän edesvastuuttomuuden vuoksi…lokkisuvun arvojen ja perinteiden loukkaamisen tähden.

ts

– Veljeyden siteet ovat katkenneet…..sekä kääntyivät selin Joonataniin-

Eikä sen ainoana suruna ollut yksinäisyys, vaan se, että muut lokit kieltäytyivät uskomasta niitä odottavan lennon ihanuutta, että ne kieltäytyivät avaamasta silmiään ja näkemästä.

Se, mitä Joonatan kerran oli toivonut laumalle, koitui nyt vain sen omaksi hyväksi: se oppi lentämään.Eikä se murehtinut hintaa, joka sen oli ollut siitä maksettava.

… sen elämästä tuli todella pitkä ja upea.

Linnut lensivät …Joonatanin vieressä ……… Erinomaista! Keitä te olette?- Me olemme sinun laumaasi, Joonatan. Sinun veljiäsi

Minä … minä nautin vauhdista, sanoi Joonatan hämillään mutta ylpeänä siitä, että lokkivanhin oli huomannut asian

Joonatan oli alituisesti jokaisen oppilaansa rinnalla näyttämässä, kehottamassa, vaatimassa, auttamassa…. mutta lauma kyyhötti surkeana maankamaralla.

….. kun ensimmäinen ylitti rajaviivan ja pyysi, että saisi oppia lentämään. – Auta minua, se sanoi…

Joonatan puhui hyvin yksinkertaisia asioita…

…kaikki, mikä on tuon vapauden tiellä, on heitettävä  syrjään,…

– Ainoa muuttumaton laki on se, joka johtaa vapauteen,…

Joonatan huokasi. Tämän joutuu maksamaan väärinymmärretyksi tulemisesta,… että ne ovat alkaneet ymmärtää,…. ja ryhtyneet harjoittelemaan.

…kuka tahansa olisi voinut oppia sen, jos olisi halunnut perehtyä siihen.

Vihaa ja häijyyttä ei tietenkään voi rakastaa.