Anisometropia

ANISOMETROPIA, REFRACTIVE DIFFERENCE BETWEEN THE TWO EYES

Dominance is also relevant to eyes, in other words one eye dominates the other. In the very same way as some people jump with the right foot and others write with their left hand, one eye of a person often is dominant, or stronger.

The stronger eye is capable of more forceful accommodation, and ends up being more tense. This is the start for anisometropia, or refractive difference between the eyes.

This can be established by an examination, but if this type of difference, which usually is minor to begin with, is taken into consideration in a prescription, an opportunity is simultaneously created for making this difference larger. This is why it is fully justified, initially anyway, to proceed with equally strong glasses, as a person who has up till now been looking through “equal” lenses will not find this type of glasses disturbing even now.

Another consequence associated with dominance is squint.ANISOMETROPIA, SILMIEN ERITAITTOISUUS

Silmiin liittyy myös dominanssi, toisen ollessa johtava. Aivan, kuten joku ponnistaa oikealla jalalla, toinen kirjoittaa vasemmalla kädellä, niin silmistäkin toinen on usein johtava tai vahvempi.
Se, joka on vahvempi pystyy akkommodoimaan voimakkaammin ja ajautuu kireämmäksi. Siinä on silloin siemen silmien eriparisuuteen taittovoimassa, anisometropiaan.

Tämä todetaan tutkimuksessa, mutta jos tällainen, alkuaan usein hyvin pieni ero huomioidaan lasimääräyksessä, annetaan samalla mahdollisuus tämän eron kasvattamiseen. Siksi on täysi syy, ainakin aluksi, edetä tasavahvuisin lasein, sillä henkilö, joka on siihen asti katsonut kuin ”tasaparisin” lasein, ei suinkaan koe nytkään tasaparisia laseja häiritsevinä. Toinen dominanssiin liittyvä seuraamus on karsastus.