Accommodative Astigmatism

ACCOMMODATIVE ASTIGMATISM

Accommodative astigmatism is another entity that requires a lot of attention. When monitoring my patients, it seems to display an increasing trend and ever changing axes, the whims of which should not be followed without question. I am personally no stranger to these pitfalls, either.

My conclusion is that it is worth attempting to reduce and level out all these quantities and to straighten the axes, as they are to a great extent provoked by accommodation strain and often at least to some degree reversible and non-permanent (pseudoastigmatism).

In this context one has to be familiar with the method of altering the cylindrical situation towards its spherical equivalent. Optometrists do know this concept and method, and if co-operational at all, should apply it as well.

For those who would like to study the matter further: “The Fine Art of Prescribing Glasses Without Making a Spectable of Yourself” by Benjamin Milder, Melvin L. Rubin (chapter: “Cutting” the Cylinder Power and Rotating the Axis p.83).

The formula for changing a combination lens into the spherical equivalent =
the dioptric value + cylindrical value divided by 2

For example
+2.25 cyl +1.5 = +2.25 ++0.75 = +3.00
or
-3.75  cyl -1.25 = -3.75  – 0.625 = -4.375

Reinforced cylinders could indeed increase the acuity of vision, but hardly the comfort of seeing.

Like marionettes, the whole world of optometrics has in its sophisticated wisdom ended up implementing and fixating these measurement readings, creating stepping stones towards ever stronger distortions. What we need is a tremendous simplification of attitudes, a real over-simplification, a basic intuition of a whole new type. This will mean a great deal of wearing of plus glasses, or glasses altered in the plus direction, and we must emphasise, pushing them on people.

We must bear in mind the whole time that a patient usually willingly accepts glasses in the minus direction and will not complain, as they do not feel their eyesight has got any worse!AKKOMMODATIIVINEN ASTIGMATISMI (hajataitteisuus)

Akkommodatiivinen astigmatismi on myös paljon huomiota vaativa entiteetti. Potilaita seuratessa sillä näyttää olevan selkeästi suurenemis-tendenssi ja alati vaihtuvia akseleita, joitten oikkuja ei pitäisi orjallisesti seurata. Nämäkään harhapolut eivät omakohtaisesti ole vieraita.

Olen tullut siihen tulokseen, että kaikkea näitä suureita kannattaa pyrkiä redusoimaan, tasaamaan ja akseleita suoristamaan, koska ne ovat paljolti akkommodaatiorasituksen provosoimia ja usein, ainakin jossakin määrin palautuvia ja fiksautumattomia (pseudo-astigmatismia).

Tässä yhteydessä on tunnettava tilanteen johdatteleminen kohtisfääristä ekvivalenttia, minkä käsitten ja menettelyn optometristit kyllä tuntevat ja hallitsevat – niin halutessaan.

Asiasta lähemmin kiinnostuneet voivat tutustua siihen kirjassa: “The Fine Art of Prescribing Glasses Without Making a Spectable of Yourself” by Benjamin Milder, Melvin L. Rubin (kappale: “Cutting” the Cylinder Power and Rotating the Axis s.83).

Kaava kombinaatiolasin muuttamiseksi sfääriseksi ekvivalentiksi= 
dioptria-arvo + sylinteri-arvo jaettuna 2:lla.     
 
Esim.
+2.25 cyl +1.5 = +2.25 + +0.75= +3.00 
 tai
 -3.75 ()    cyl -1.25 = -3.75  ()  -0.625 = -4.375

Vahvistetut sylinterit voivat kyllä lisätä näkötarkkuutta, mutta tuskin näkömukavuutta.

Koko optometriamaailma on ajautunut, marionettien tavoin, sofistikoidussa viisaudessaaan orjallisesti toteuttamaan ja fiksoimaan näitä mittalukemia, muodostamaan uusia ponnistuslautoja yhä vahvempiin kieroutumiin. Vaaditaan suunnatonta asenteitten yksinkertaistamista, todellista over-simplificationía, aivan uudenlaista perusoivallusta. Se merkitsee runsasta pluslasien, tai plus-suuntaan muutettujen lasien käyttämistä, täytyy myös korostaa, tyrkyttämistä.

On koko ajan muistettava, että miinussuuntaan menemisen potilas yleensä hyväksyy eikä valita, kun ei koe näkönsä huonontuneen!