About Refraction Surgery

I will not even stop discussing the immorality of the flourishing and ever increasing refraction surgery, which mutilates healthy eyes. Many types of surgical complications are always possible, and even one lost eye is a catastrophe.
Thankfully, there are some honest eye surgeons who, before consenting to perform the procedure, make sure that the patient is clear about such as the nuisance of being dazzled, which is quite common when driving at night.

Also in Ocular Surgery News,March 2008, page 12: Dr. Bucci said he relies on what he terms his “three core questions” to distinguish between patients who merely want their cataracts removed and those who do not yet have cataracts but who are seeking spectacle independence and might be candidates for presbyopia-correcting IOLs. The questions include asking patients if they have interest in achieving spectacle independence, if they would be willing to tolerate some light phenomena while driving at night to achieve this and if they would be willing to pay out of pocket for it.

UPDATE: January 6th, 2013: I have been contacted by many very disappointed people about their not stable results of the corneal laseroperations. The laymen, not understanding the physiology of the eyes, above all that of the lens, the elastacity of which is decreasing along the presbyopia age.
So, there still exists the possibility, for the refraction to get to the minus side = to develop the spams of accommodation.

Rehottavaa ja yhä lisääntyvää, terveitä silmiä pilkkovaa refraktiokirurgiaa, en, moraalittomana, alennu edes käsittelemään. Monenlaiset leikkauskomplikaatiot ovat aina mahdollisia ja yksikin menetetty silmä on katastrofi.

Onneksi on muutamia rehellisiä silmäkirurgeja, jotka ennen toimenpiteeseen suostumistaan tekevät potilaalle selväksi esim. yöajossa aika runsaasti ilmenevästä häikäisyhaitasta.

Englanninkielisiä artikkeleita aiheesta:

Also in Ocular Surgery News,March 2008, page 12: Dr. Bucci said he relies on what he terms his “three core questions” to distinguish between patients who merely want their cataracts removed and those who do not yet have cataracts but who are seeking spectacle independence and might be candidates for presbyopia-correcting IOLs. The questions include asking patients if they have interest in achieving spectacle independence, if they would be willing to tolerate some light phenomena while driving at night to achieve this and if they would be willing to pay out of pocket for it.

(Ocular Surgery News, March 2008, s.12. Dr.Frank A.Bucci Jr.)

LISÄYS – 6.1.2013: Olen saanut runsaasti yhteydenottoja sarveiskalvon laserointituloksiin pettyneiltä. Maallikkoraukat, silmien, ja ennen kaikkea akkommodaation fysiologiaa ymmärtämättömät eivät käsitä sitä, että mykiön ja linssin, elastisuuden pieneneminen iän myötä, jää joka tapauksessa jäljelle, presbyopiaikää myötäillen ja ylläpitää mahdollisuutta, refraktiotilanteen uudelleen päätyvän likinäköisyyteen.